Realisatie: de weekkaart

hgw weekkaart

Tijdens de realisatiefase ga je aan de slag op basis van het groepsplan. Je werkt dus volgens plan aan gestelde doelen. Je geeft volgens het directe instructiemodel les. Op hoofdlijn betekent dit dat je elke les heldere doelen op kindniveau formuleert, kinderen effectieve instructie geeft op drie niveaus, kinderen verantwoordelijk maakt voor hun leerdoelen en deze doelen systematisch evalueert. Je observeert je leerproces en houdt de voortgang in het oog. Daar waar nodig pas je het plan aan en beschrijf je in het groepsplan de ontwikkeling. Voor de kinderen plan je de lesstof per week, waarin ze werken aan heldere doelen die op de weekkaart staan vermeld. Door hoge verwachtingen van kinderen te hebben motiveer je hun leergedrag en zullen ze meer verantwoording nemen voor hun leren. Klasseplan is een handig middel om kinderen en leerkrachten te helpen bij hun planning. Het structureert de lesdoelen en planning en zorgt voor tijdswinst in het onderwijs. Een voorbeeldschema voor het directe instructiemodel vind je hier.

Van belang is de cyclus steeds voor ogen te houden. Ook voor het lesgeven zijn begrippen als waarnemen, begrijpen en plannen dagelijkse vaardigheden.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 20
Category ID = 14
currentMenuID = 132
parentMenuItemID = 128
view = article