Weekkaart in klasseplan

In klasseplan kun je een weekkaart op naam voor iedere leerling maken. Voor die leerling staat daar de planning op en het weekdoel per vak. Die planningen met weekdoelen zijn voor een aantal methodes al voor je klaargezet in klasseplan, zie ook het onderdeel leerlijn. Voor de leerkracht is er de leerkrachtenkaart, waarop voor alle vakken een overzicht staat. In klasseplan kun je een leerling per vak toekennen aan een van de drie niveaus of een eigen leerlijn. Per vak geef je vervolgens per niveau aan wat de te maken leerstof is en welke lesvorm daarbij hoort. Klasseplan combineert dit naar een weekkaart op naam voor ieder leerling. Een voorbeeld van een aantal weekkaarten en een leerkrachtenkaart uit klasseplan vind je hier.

Sinds kort is er ook een digitale variant van de weektaak. Meer informatie daarover vind je hier.

Een artikel van een leerkracht over de ervaringen met deze digitale weektaak is hier te lezen.

Meer informatie over klasseplan vind je op www.klasseplan.nl 

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 28
Category ID = 14
currentMenuID = 140
parentMenuItemID = 128
view = article