Zelfstandig werken met klasseplan

Zelfstandig werken is een basisvoorwaarde om adaptief onderwijs te kunnen geven. Maar zelfstandig werken gaat niet vanzelf. Het vraagt veel van leerlingen, maar ook van de leerkracht. In deze cursus leer je wat je kunt doen om het zelfstandig werken vorm te geven. Hierbij kun je gebruik maken van de weekkaarten die je kunt maken in klasseplan.

Cursusinhoud

De cursus bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Wat verstaan we onder zelfstandig werken
  • Wat vraagt dit van de leerling
  • Hoe kijk ik naar mijn eigen gedrag
  • Regels in de klas
  • Voorspelbaarheid
  • Zelf nakijken of niet
  • Eisen aan het werk van leerlingen

 

Praktisch

Naast de uitleg over het directe instructiemodel kijken we naar de concrete situatie in jouw groep. Indien gewenst kunnen we dit proces begeleiden door middel van video interactie begeleiding.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is een dagdeel. De cursus wordt op de school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 plus reiskosten per dagdeel. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod op te stellen. Zo kunnen we leerkrachten begeleiden door lessen te bezoeken of met behulp van video interactie begeleiding.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 16
Category ID = 19
currentMenuID = 164
parentMenuItemID = 128
view = article