Fase begrijpen: indeling en leerlijn.

hgw leerlijnNadat de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart heeft gebracht deelt hij deze leerlingen in in drie subgroepen. Meestal zijn dat niveaugroepen gekoppeld aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er ontstaat dan een grote basisgroep, die leerlingen die het reguliere programma goed aankunnen. Dan is er een groep die intensievere begeleiding nodig heeft. Deze leerlingen zullen meer instructie krijgen. De derde groep zijn de leerlingen die meer aankunnen, zij hoeven niet alle opdrachten te maken en krijgen verdiepingsstof aangeboden.

In de fase van het begrijpen maak je deze indeling in je groep en tegelijk kijk je wat het methodisch aanbod is. In die methode zit een bepaalde leerlijn, maar sluit die aan bij wat de leerlingen in de subgroepen nodig hebben? Of heeft deze leerlijn een aanpassing nodig? Voorziet mijn methode daarin, is er een aanbod uitgaande van deze indeling in drie groepen? In deze blauwe fase kijk je dus naar de indeling en naar de leerlijn uit de methode of een leerlijn die je zelf hebt ontworpen. Ook kan het zijn dat je een leerling een geheel eigen leerlijn geeft. Dan zul je op zoek moeten gaan naar passend materiaal, aansluitend bij het niveau van de leerling. Ook dat past in deze blauwe fase.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 19
Category ID = 12
currentMenuID = 130
parentMenuItemID = 126
view = article