Klassenmanagement met klasseplan

Goed klassenmanagement is voorwaarde om effectief les te kunnen geven. In deze cursus leer je wat goed klassenmanagement is. We behandelen de verschillende aspecten en leggen de verbinding met hoe dit in jouw klas gaat. We gaan daarbij uit van de beleving van de leerling: hoeveel duidelijkheid geef je de leerlingen, hoe voorspelbaar ben je. We kijken naar de lesovergangen en de lengte van de verschillende onderdelen. Ook de inrichting en netheid van het lokaal krijgen de nodig aandacht. Daarbij zien we ook hoe klasseplan een goede rol kan spelen in het verbeteren van klassenmanagement.

Cursusinhoud

De cursus bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Wat willen we bereiken met goed klassenmanagement
  • Welke aspecten zijn er belangrijk
  • Welke regels en routines kennen we
  • Hoe plan ik mijn werk
  • De inrichting van mijn lokaal
  • Het organiseren van samenwerking tussen leerlingen
  • De rol van klasseplan

 

Praktisch

We betrekken de theorie over klassenmanagement op de praktijk in jouw groep. Daarnaast is het ook mogelijk advies op maat te krijgen. We komen dan observeren in de groep en bespreken dit met de leerkracht en geven gerichte adviezen.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is een dagdeel. De cursus wordt op school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 plus reiskosten per dagdeel. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen. Zo kunnen we observeren bij meerdere leerkrachten en een advies geven over de doorgaande lijn in de school.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 41
Category ID = 19
currentMenuID = 204
parentMenuItemID = 204
view = article