Het opstellen van een leerlijn

Een methode is een prima middel om leerstof aan te bieden. Maar misschien houden we wel te krampachtig vast aan de methode. Hebben we wel zicht op de leerlijn in de methode? Komen alle onderwerpen op tijd aan bod? Wat is de verbinding met het CITO-lvs. In deze cursus komen al deze vragen op een gestructureerde manier aan bod. We kijken daarbij ook hoe klasseplan daarbij ingezet kan worden.

Klasseplan is een website voor het maken van weekkaarten en groepsplannen. In klasseplan kun je ook heel goed je leerlijnen vastleggen en beheren. Zie www.klasseplan.nl voor meer informatie.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is een leerlijn
  • Welke (soorten) doelen kan ik stellen
  • Hoe krijg ik zicht op mijn leerlijn
  • Hoe borg ik dit zodat een opvolger er ook baat bij heeft?

 

Praktisch

In deze training kiezen we in overleg een vak met de bijbehorende methode. Samen werken we aan het praktisch opstellen van de leerlijn. We kunnen deze invoeren in klasseplan. Daarbij leggen we meteen de verbinding met de praktijk in de klas, we vertalen de doelen in leerling-taal.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is een dagdeel. De cursus wordt op school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 plus reiskosten per dagdeel. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod op te stellen. Zo kunnen we aan de hand van de aangeleverde informatie bepalen waar de school staat in het handelingsgericht werken en daar een maatwerktraject bij opstellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 40
Category ID = 17
currentMenuID = 202
parentMenuItemID = 202
view = article