Fase plannen: het groepsplan

hgw groepsplan

Je stelt per vak een groepsplan op voor de drie subgroepen. Dit groepsplan is een planning voor de komende weken. Hier komen de onderdelen uit de vorige fasen bij elkaar. Je beschrijft hierbij op basis van de leerlijn doelen uit de methode, de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen waar de leerkracht aandacht aan moet geven, de (pedagogische) aanpak en organisatie in de les. Ook komt het einddoel op het groepsplan te staan: de te behalen scores op de methodetoetsen en de CITO scores per subgroep.

Tegelijk met het groepsplan maakt de leerkracht een globale weekplanning voor de komende weken. Hij kijkt daarbij naar de weekdoelen: bijvoorbeeld hoe vaak een weekdoel terugkomt. Ook kijkt hij naar de overige activiteiten van de komende tijd om een realistische planning op te kunnen stellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 18
Category ID = 13
currentMenuID = 131
parentMenuItemID = 127
view = article