Meer informatie over het groepsplan

groepsplan trechter

Op het groepsplan komt de informatie uit de vorige onderdelen van de cyclus bij elkaar. We zijn begonnen met het beschrijven van de onderwijsbehoeften. We hebben de leerlingen ingedeeld in subgroepen en hebben gekeken naar de leerlijn.

Deze onderdelen voeg je nu samen. Daarbij beschrijf je globaal hoe je het onderwijs gaat vormgeven en welke doelen je stelt voor de CITO en methodegebonden toetsen. Deze elementen bij elkaar vormen het groepsplan.

We beschrijven hieronder wat je precies op het groepsplan zet en geven informatie over diverse onderwerpen die met het groepsplan te maken hebben.

De onderdelen van het groepsplan
Wat is opbrengstgericht werken?
Analyse van de resultaten (CITO lvs)
Wat zegt de onderwijsinspectie

Groepsplannen in groep 1 en 2

 

De onderdelen van het groepsplan

We hanteren de volgende indeling:

Leerlingen: wie zitten er in deze subgroep
Aanpak: de pedagogische aanpak van deze groep en van individuele leerlingen, de uitkomst van de onderwijsbehoeften.
Organisatie: hoe richt ik mijn onderwijs in.
Einddoel en evaluatie: welke doel (resultaat) stel ik voor deze subgroep en hoe ga ik dit evalueren.

Kijk voor een voorbeeld van een groepsplan bij het tabje klasseplan bovenaan deze bladzijde.

Wat is opbrengstgericht werken

Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen noemen we opbrengstgericht werken. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn daarbij heel belangrijke onderdelen. Dit sluit daarbij goed aan bij het handelingsgericht werken wat ook uitgaat van een planmatige manier van werken. Onder opbrengstgericht werken verstaan we dus het totaal van activiteiten dat gericht

Je kunt opbrengstgericht werken zo omschrijven:

Het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het maximaliseren van de opbrengsten. Het betreft cognitieve resultaten, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van ouders, leerlingen en vervolgonderwijs.

Analyse van resultaten

Bij opbrengstgericht werken hoort een goede analyse van de behaalde resultaten. Voor Cito Rekenen (M2E2 t/m M8) hebben we een handig Excelbestandje gemaakt, waarmee je snel een analyse kunt maken van de fouten per categorie. Dit kan per leerling, per subgroep of per groep. De bestanden kun je hieronder downloaden. Ze zijn gemaakt in Excel2007. In oudere Excelversie werkt niet alles, maar wel de analyse per leerling.

 

 

Wat zegt de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie verstaat onder opbrengsten niet alleen de cognitieve prestaties van leerlingen, maar ook de sociale competenties van leerlingen en het vermogen van een school om leerlingen vast te houden en zonder vertraging of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden.

Onder leerresultaten verstaat de inspectie de prestaties van leerlingen op bijvoorbeeld een toets of observatie-instrument. De inspectie beoordeelt niet de leerresultaten van individuele leerlingen, maar van een groep leerlingen en van de school als geheel.

Zie voor meer informatie de brochure 'De beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs' van de onderwijsinspectie.

 

Groepsplannen in groep 1 en 2

Ook in groep 1 en 2 is het belangrijk planmatig en doelgericht te werken. Daar kan het opstellen van een groepsplan een goed hulpmiddel bij zijn. Hoe stel je een groepsplan op voor groep 1 en 2. Hoe hou je zicht op al je doelen? Daarover meer in dit artikel.

 

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 23
Category ID = 13
currentMenuID = 135
parentMenuItemID = 127
view = article