Het opstellen van een groepsplan

Waarom stel je eigenlijk een groepsplan op? Wat is de verbinding met de geformuleerde onderwijsbehoeften van alle leerlingen? En wat is de verbinding met de praktijk. Hoe zorg ik ervoor dat het groepsplan niet alleen iets op papier is, maar dat het ook echt wat toevoegt aan het werken in de groep? De antwoorden op deze vragen staan centraal tijdens de cursus. Ook leer je hoe je een groepsplan in klasseplan kunt maken, met een verbinding met de weekkaart.

Klasseplan is een website voor het maken van weekkaarten en groepsplannen. In klasseplan kun je ook heel goed je leerlijnen vastleggen en beheren. Zie www.klasseplan.nl voor meer informatie.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is een groepsplan
  • De verbinding met de onderwijsbehoeften van leerlingen
  • Hoe organiseer ik de uitvoer van dit groepsplan
  • Welke doelen stel ik op het groepsplan
  • Wat is de verbinding met de praktijk in mijn klaslokaal
  • Hoe sluit dit aan bij mijn leerlingvolgsysteem

 

Praktisch

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de praktijk op uw school. In deze cursus kiezen we in overleg een vak en stellen we voor dit vak het groepsplan op.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is twee dagdelen. De cursus wordt op school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 plus reiskosten per dagdeel. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod op te stellen. Zo kunnen we aan de hand van de aangeleverde informatie bepalen waar uw school staat in het handelingsgericht werken en daar een maatwerktraject bij opstellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 13
Category ID = 18
currentMenuID = 160
parentMenuItemID = 127
view = article