Opbrengstgericht werken, analyse van resultaten

Als school beschik je over veel gegevens. Dit varieert van de individuele toetsresultaten tot dwarsdoorsnedes van de hele school. Hoe krijg je en hou je goed overzicht over deze gegevens. Deze vraag staat centraal in de cursus. We kijken welke keuzes je kunt maken in het stellen van doelen. Dit doen we aan de hand van de cijfers van je eigen school. Ook leer je hoe je over deze cijfers het gesprek kunt aangaan met je leerkracht.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Hoe maak ik een goede analyse
  • Welke keuzes maak ik in het kijken naar de cijfers
  • Welke doelen stel ik op school- en groepsniveau
  • Waar vind ik al deze cijfers
  • Wie moet wat weten over de cijfers
  • Wat vraagt de onderwijsinspectie

 

Praktisch

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de praktijk op uw school. In deze cursus gaan we uit van de cijfers van jouw school en bekijken we hoe we dit op een gestructureerde manier een plek kunnen geven binnen de school.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is twee dagdelen. De cursus wordt op uw school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 plus reiskosten per dagdeel. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen. Zo kunnen we aan de hand van de door u aangeleverde informatie bepalen waar uw school staat in het handelingsgericht werken en daar een maatwerktraject bij opstellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 12
Category ID = 18
currentMenuID = 159
parentMenuItemID = 127
view = article