Fase waarnemen: het groepsoverzicht

groepsoverzichtIn de cyclus van handelings- en opbrengstgericht werken is goed waarnemen cruciaal. Goed waarnemen doe je elke dag, elke les. Het levert je veel informatie op om direct te handelen. Om planmatig te werken en zorg goed te organiseren binnen een schoolorganisatie is het noodzakelijk om een aantal waarneem-momenten te organiseren.

Nadat de realisatieperiode van het groepsplan is afgelopen, bekijk je in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en welke gegevens van belang zijn voor het maken van het volgende groepsplan. Je toets, voert gegevens in het LVS in en observeert, bekijkt en evalueert de resultaten van de methodetoetsen en vooral die van de niet-methodetoetsen. Je signaleert en benoemt de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerlingen, hun stimulerende en belemmerende factoren. Al deze gegevens verwerk je in een groepsoverzicht, dat als basis dient voor het maken van het volgende groepsplan.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 17
Category ID = 11
currentMenuID = 129
parentMenuItemID = 125
view = article