Meer informatie over het groepsoverzicht

discHet maken van een groepsoverzicht kan op vele manieren, waarbij het van belang is dat het past bij de manier van werken op school. Maatwerk dus. Het is aan te bevelen goed te kijken wat je al hebt aan middelen en mogelijkheden en dat efficiƫnt te gaan gebruiken. We benoemen hier een aantal mogelijkheden:

Het groepsoverzicht is een overzicht over de toetsresultaten met daarbij een overzicht van de stimulerende en belemmerende factoren per leerling, met daarbij een vertaling naar onderwijsbehoeften. Het groepsoverzicht kun je zelf ontwerpen of je kunt gebruik maken van een bestaand model. In beide gevallen moet je veel informatie die al beschikbaar is, overnemen in dat document. Bekijk goed wat van meerwaarde is voor jouw organisatie.

Het mooiste is om het groepsoverzicht te verwerken in al bestaande systemen. Je kunt er voor kiezen om als dat mogelijk is dit te verwerken in je leerlingvolgsysteem, zoals bijvoorbeeld ParnasSys of Esis.

Om onderwijsbehoeften van leerlingen goed in kaart te kunnen brengen en daar ook goed op in te spelen is het belangrijk je eigen persoonlijkheid en gedragskenmerken beter te kunnen begrijpen. Onderwijsbehoeften van de leerkracht zou je kunnen zeggen. Daarvoor is de DISC een goed hulpmiddel. De DISC is een methodiek om dit inzichtelijk te maken. Klik hier voor meer informatie over de DISC.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 21
Category ID = 11
currentMenuID = 133
parentMenuItemID = 125
view = article