Groepsoverzichten in klasseplan

Groepsoverzichten kun je niet maken in klasseplan. Wij vinden namelijk dat je dit zoveel mogelijk in je leerlingvolgsysteem moet doen. Daar staan immers al veel gegevens die je terugvindt op het groepsoverzicht. Denk daarbij aan de resultaten op methodetoetsen en LVS toetsen. Om overbodige administratie te voorkomen moet je de informatie zoveel mogelijk op één plek vastleggen.

Als dit niet mogelijk is in je leerlingvolgsysteem kun je er voor kiezen een eigen format te ontwerpen. Binnenkort zullen we hier een voorbeeld laten zien.

Meer informatie over klasseplan vind je op www.klasseplan.nl

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 25
Category ID = 11
currentMenuID = 137
parentMenuItemID = 125
view = article