Oudergesprekken en onderwijsbehoeften

Een van de uitgangspunten van handelingsgericht werken is het belang van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarbij zijn de ouders natuurlijk heel belangrijk. Ouders kunnen heel goed helpen in het formuleren van onderwijsbehoeften van je leerlingen. In deze cursus leer je hoe je een goed oudergesprek kunt voeren, waarbij je de ouders betrekt in het formuleren van de onderwijsbehoeften. Ieder vanuit zijn eigen rol.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een goede voorbereiding van het gesprek
  • Hoe voer ik een goed oudergesprek
  • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders
  • Bespreken van onderwijsbehoeften met de ouders
  • Bepalen van mijn professionele grenzen
  • Weerstand en emotionele betrokkenheid bij ouders

 

Praktisch

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de praktijk op jouw school. Zo bekijken we hoe je nu de gesprekkencyclus hebt ingedeeld en de gesprekken voorbereidt en voert. Ons uitgangspunt is dat het praktisch moet zijn, zo zoeken we samen naar een goed format voor het oudergesprek en oefenen we de gesprekken.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is een dagdeel. De cursus wordt op school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 per dagdeel plus reiskosten. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod op te stellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 9
Category ID = 16
currentMenuID = 148
parentMenuItemID = 125
view = article