Onderwijsbehoeften van leerkrachten

Leerlingen hebben onderwijsbehoeften, maar hoe zit het met jouw eigen stimulerende en belemmerende factoren. Hoe benader je leerlingen? Wat voor type leerkracht bent je eigenlijk en wat zegt dat over jouw manier van lesgeven? Kortom, welke onderwijsbehoeften heb je zelf? In deze cursus gaan we daar dieper op in aan de hand van de DISC methode.

Het DISC Persoonlijkheids Profiel Systeem® is een instrument om het eigen gedragsprofiel in kaart te brengen. De DISC bestaat uit twee vragenlijsten op grond waarvan zeer nauwkeurig kan worden bepaald wat je persoonlijkheidssterkten zijn en welke gedragstijl jouw voorkeur heeft.

Door inzicht te krijgen in wat je eigen stijl is en welke effecten je gedrag kan hebben op anderen, kunt je jouw sterke kanten verder ontwikkelen en leer je het beste uit jezelf te halen.

Cursusinhoud

De cursus bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Uitleg over DISC?
  • Welk persoonlijkheidsprofiel heb ik
  • Wat zegt dit over mijn gedrag op school
  • Hoe kan ik goed samenwerken

 

Praktisch

Aan het eind van de training heeft u zicht op uw eigen profiel en die van uw collega's. U krijgt inzicht in hoe u zelf en anderen omgaan met nieuwe ontwikkelingen.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is een dag. De cursus wordt op school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 8
Category ID = 16
currentMenuID = 147
parentMenuItemID = 125
view = article