Het opstellen van een groepsoverzicht

Een van de belangrijke onderdelen in het handelingsgericht werken is het waarnemen van de leerlingen. De gegevens die dit oplevert leg je vast in een groepsoverzicht. Dit groepsoverzicht is de start van het handelingsgericht werken. In deze cursus helpen we je om een goed groepsoverzicht op te stellen. We leggen daarbij ook de verbinding met het leerlingvolgsysteem en zorgen voor een praktische invulling.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is handelingsgericht werken en hoe past het groepsoverzicht daarin
  • Wat zijn onderwijsbehoeften
  • Hoe formuleer ik stimulerende en belemmerende factoren
  • Wat zegt dit over de inrichting van mijn onderwijs
  • Wat is de verbinding met mijn leerlingvolgsysteem

 

Praktisch

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de praktijk op jouw school. Zo kijken we welk leerlingvolgsysteem je gebruikt en hoe we het groepsoverzicht daar in kunnen passen. Of we zoeken samen naar een goed format. Ons uitgangspunt is dat het praktisch moet zijn, het moet inzicht geven in de leerlingen en de groep en tegelijk moet de administratieve last beperkt blijven.

Tijdsduur en plaats

De duur van deze cursus is een dagdeel. De cursus wordt op je school gegeven tenzij anders wordt afgesproken.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 570 per dagdeel plus reiskosten. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen. Zo kunnen we aan de hand van de door u aangeleverde informatie bepalen waar de school staat in het handelings- en opbrengstgericht werken en daar een maatwerktraject voor opstellen.

session_submenuopen =
onhome = 0
Article ID = 7
Category ID = 16
currentMenuID = 146
parentMenuItemID = 125
view = article